Outsourcing stacji monitorowania

  • Infrastruktura zgodna z normami PN-EN 50518
  • Niezależność energetyczna i teletechniczna
  • Dedykowane, nowoczesne oprogramowanie
  • Możliwość integracji z innymi systemami (np. Kronos, Adinfo, Safe Star)
  • Pełna redundancja stosowanych rozwiązań


  • Własna serwerownia oraz zdalne data center
  • Dedykowany operator
  • Elastyczny system raportowania
  • Nowoczesne technologie

Smart Kontakt

Smart Monitoring Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 34
25-345 Kielce

email: biuro@smart-monitoring.pl
kom.: +48 506 648 701

NIP: 951-238-30-90
REGON: 147378724
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 520891

© 2015 Smart Monitoring Sp z .o.o. All Rights Reserved.
Projekt i realizacja: DSW