Usługi nadzoru wideo

 • Usługi wideo – udostępnienie obrazów wideo z chronionych obiektów
 • Wsparcie i zastępowanie ochrony fizycznej usługami zdalnymi
 • Zastąpienie starych rozwiązań (UKF, łącza komutowane) nowymi (głównie IP)
 • Rozwój oprogramowania - umożliwienie integracji z systemami do zarządzania przedsiębiorstwem
 • Dostęp przez WWW i aplikacje mobilne:
  • informacje o sygnałach i monitorowanych obiektach
  • kontrola i zdalne sterowanie systemami zabezpieczeń

Po stronie stacji monitoringu:

 • Automatyzacja procesu obsługi sygnałów alarmowych np. poprzez zastosowanie IVR
 • Konsole techniczne – dostęp do historii sygnałów dla instalatorów – możliwość konfiguracji obiektu
 • Automatyczne przekazywanie informacji o alarmach do innych stacji monitoringu oraz załóg interwencyjnych
 • Algorytmy weryfikujące fałszywe alarmy
 • Weryfikacja video
 • Zdalna aktualizacja danych przez Klienta (hasła, osoby kontaktowe, harmonogramy)

Smart Kontakt

Smart Monitoring Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 34
25-345 Kielce

email: biuro@smart-monitoring.pl
kom.: +48 506 648 701

NIP: 951-238-30-90
REGON: 147378724
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 520891

© 2015 Smart Monitoring Sp z .o.o. All Rights Reserved.
Projekt i realizacja: DSW