Usługa eCall

Informacje ogólne

To ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych. Ecall jest częścią kompleksowej strategii Komisji Europejskiej, zmierzającej do zachowania bezpieczeństwa na drogach i poprawy efektywności transportu w Europie. Zgodnie z drugim komunikatem Komisji, Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego oraz Komitetu Regionów, rozwinięcie systemu eCall jest priorytetowym celem inicjatywy eBezpieczeństwo.

Szacunki wskazują na możliwość uniknięcia, w skali Europy, śmierci nawet 2500 osób rocznie i zmniejszenia skutków wypadków o 15%.

Urządzenia eCall będą montowane we wszystkich nowo rejestrowanych pojazdach. W dniu 26 lutego 2014 roku Parlament Europejski przyjął rozporządzenie dotyczące E call. Aktualnie wdrożenie systemu eCall przewiduje się na 31 marca 2018 .


Działanie systemu

System eCall będzie umożliwiał manualne lub automatyczne wezwanie pomocy.

  • Ręczne wezwanie będzie włączane przyciskiem przez kierowcę lub pasażerów pojazdu.
  • Automatyczne aktywowane, w określonych warunkach po zderzeniu, dzięki czujnikom zamontowanym w pojeździe.

Po uruchomieniu samochodowe urządzenie eCall połączy się przy użyciu sieci telefonii komórkowej ze służbami ratunkowymi umożliwiając przekazanie danych elektronicznych i nawiązanie połączenia głosowego. Zgłoszenia będą obierane przez centralę, którą będzie stanowił odpowiedni terytorialnie punkt przyjmowania zgłoszeń o wypadkach, funkcjonujący w ramach sieci telefonów alarmowych 112 lub dedykowanych przez importera.

Posłowie wzmocnili klauzulę o ochronie danych osobowych, która ma zapewnić, że samochody z systemem e-call nie będą ciągle śledzone. Dopiero w momencie wypadku do ośrodków ratownictwa ma być przekazywana informacja ograniczona do: typu aktywacji, klasy pojazdu, nr VIN, rodzaju używanego paliwa, czasu wypadku, dokładnej lokalizacji, kierunku jazdy i liczby zapiętych pasów.

Docelowo na bazie systemu eCall ma zostać oparty system tzw. „czarnych skrzynek” dla pojazdów.

Niezależnie od uregulowań prawnych kilku producentów oraz importerów wprowadzających pojazdy na rynek polski proponuje już urządzenia Ecall.

Smart Kontakt

Smart Monitoring Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 34
25-345 Kielce

email: biuro@smart-monitoring.pl
kom.: +48 506 648 701

NIP: 951-238-30-90
REGON: 147378724
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 520891

© 2015 Smart Monitoring Sp z .o.o. All Rights Reserved.
Projekt i realizacja: DSW