Masz pytania?


Lokalizacja

Smart Monitoring Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 34
25-345 Kielce

Centrum Monitorowania:
email: cm@smart-monitoring.pl
tel.: +48 507 057 030; 516 783 212; 785 200 002

Dział administracji:
email: biuro@smart-monitoring.pl
tel. + 48 506 648 701

NIP: 951-238-30-90
REGON: 147378724
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 520891

© 2015 Smart Monitoring Sp z .o.o. All Rights Reserved.
Projekt i realizacja: DSW